Mörön - LuleÄs lilla pÀrla
     
KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE FÖR MÖRÖNS BYAFÖRENING
Skrivit den, 2018-03-29
TID: Söndag 15 april 2018, kl 17:00
Plats: MörögÄrden
Övrigt: Vi bjuder pĂ„ fika!

DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av tvÄ röstrÀknare tillika justeringspersoner
5) Val Kassör, 2 Är (2018-2019). Ingen tidigare erfarenhet krÀvs. AvgÄende kassör kommer lÀra upp den nya.
6) Om punkt 5 ej kan lösas, beslut om att upplösa föreningen, dÀr första steget blir att lÀgga all aktivitet och uthyrning av mörögÄrden i trÀda under ett Är. DÀrefter pÄ nÀstkommande Ärsmöte eventuellt avgörande beslut om upplösning. FrÄn föreningens stadgar;
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ett medlemsmöte samt dÀrpÄ följande Ärsmöte. Vid röstning om föreningens upplösande Àger inte medlem med mindre Àn tvÄ Ärs medlemskap röstrÀtt.
6) Intresselista frivilliga krafter, om kassör blivit tillsatt
7) Övriga frĂ„gor
8) Avslutning av mötet
___________________
Kommentarer

Om du kÀnner dig sugen pÄ att anta uppdraget som kassör, sÄ maila eller messa mig gÀrna innan medlemsmötet. (joakim.lee@gmail.com)
Namn: Joakim
, 2018-03-29 00:00:00