Mörön - LuleÄs lilla pÀrla
     
Kallelse till Ärsmöte för Möröns byaförening
Skrivit den, 2018-03-16
TID: Söndag 25 mars 2018, kl 17 00
Plats: MörögÄrden
Övrigt: Vi bjuder pĂ„ fika!
DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för Ärsmötet
3) Val av sekreterare för Ärsmötet
4) Val av tvÄ röstrÀknare tillika justeringspersoner
5) In memoriam
6) Styrelsens Ärsredovisning/verksamhetsberÀttelse
7) Revisorernas berÀttelse
8) Beslut faststÀlla resultat och balansrÀkning
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Medlemsavgift, förslag oförÀndrat (250:- familj, 100:- enskild)
11) Val av styrelseposter
Val Ordförande 2 Är ( 2018-2019)
12) Val Kassör 2 Är (2018-2019
Ej val Ledamot : Elsy Eriksson (2017-2018)
Ej val Ledamot: Maj-Britt Sundkvist (2017-2018)
Val Ledamot: Förslag Eva Axelsson (2018-2019
Val Ledamot.
Ej val Suppleant/Ledamot Joakim Bengtsson( 2017-2018)
Val Ev fyllnadsval vid succession
12) Val av revisorer
Val Revisor förslag Kerstin Larsson 2 Är 2018-2019
Val Revisor förslag Annika Myrestam 2 Är 2018-2019

13) Val av valberedning
Val Valberedning, tillika sammankallande

14) Förslag till aktiviteter 2017

15) Intresselista frivilliga krafter
16) Sommarjobbare 2018
17) Belysningspunkter Mörön

18) NyttjanderÀttsavtal mellan ErsnÀs SamfÀllighetsförening och Möröns Byaförening gÀller fÄgeltorn och orienteringstavla för en tid av 5 Är. 100:-/Är. Betalar 500;
19) Avslutning av Ärsmötet
Viktigt att mĂ„nga kommer pĂ„ Årsmötet
___________________
Kommentarer