Mörön - Luleås lilla pärla
     
Styrelsen för 2018
Skrivit den, 2018-04-16
På gårdagens extra årsmöte blev det klart med en styrelse för byaföreningen. Som ny ordförande tillträder Eva Axelsson. Ni finner resterande styrelsen under "byaföreningen/styrelsen".

Även beslut tog om några evenemang som ni finner under, "vad händer?". fler aktiviteter och evenemang kan komma att läggas till under årets lopp.
___________________
KommentarerKALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE FÖR MÖRÖNS BYAFÖRENING
Skrivit den, 2018-03-29
TID: Söndag 15 april 2018, kl 17:00
Plats: Mörögården
Övrigt: Vi bjuder på fika!

DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två rösträknare tillika justeringspersoner
5) Val Kassör, 2 år (2018-2019). Ingen tidigare erfarenhet krävs. Avgående kassör kommer lära upp den nya.
6) Om punkt 5 ej kan lösas, beslut om att upplösa föreningen, där första steget blir att lägga all aktivitet och uthyrning av mörögården i träda under ett år. Därefter på nästkommande årsmöte eventuellt avgörande beslut om upplösning. Från föreningens stadgar;
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ett medlemsmöte samt därpå följande årsmöte. Vid röstning om föreningens upplösande äger inte medlem med mindre än två års medlemskap rösträtt.
6) Intresselista frivilliga krafter, om kassör blivit tillsatt
7) Övriga frågor
8) Avslutning av mötet
___________________
Kommentarer

Om du känner dig sugen på att anta uppdraget som kassör, så maila eller messa mig gärna innan medlemsmötet. (joakim.lee@gmail.com)
Namn: Joakim
, 2018-03-29 00:00:00


Tack alla som kom till årsmötet för byaföreningen.
Skrivit den, 2018-03-25
Får säga att vi var ändå ett bra gäng där jämfört med vissa andra år. Flera poster och även en valberedning till nästkommande år blev tillsatta. Dock kunde vi inte lösa kassörsposten för styrelsen för det kommande året. Därför kommer vi behöva ha ett extra medlemsmöte den 15 april, 17:00.

Vi har tagit beslut om att de uppgifter som har legat på kassören ska i högsta möjliga mån delegeras ut på resterande styrelsen (som redan är klar) så att kassören enbart har det ekonomiska att sköta. Om vi inte lyckas hitta någon kassör blir det att vi måste lägga byaföreningen på paus, vilket innebär att det blir inga engagemang under året. Även möjligheten att hyra mörögården kommer läggas på is då under 2018.

Resultatet i så fall blir att vi inte kommer kunna söka några driftsbidrag från kommun för 2018 så ekonomiskt klarar vi bara att göra på detta vis i ett år, sen måste vi lägga ner föreningen om inte det går att tillsätta en full styrelse.

Kallelse till det extra medlemsmötet kommer skickas ut i brevlådorna.(samt postat här i en separat tråd)
___________________
Kommentarer

Kan tillägga att den avgående kassören kommer lära upp och utbilda den nya. Så det är ett perfekt tillfälle att få lära sig ekonomi och bokföring från ett proffs. Kan vara kunskap som kan vart guld värt både privat och i arbetslivet  
Namn: Joakim
, 2018-03-26 00:00:00