Mörön - Luleås lilla pärla
     
Kommentera
";

Vad blir tre plus tre? (svara i siffror):      
Namn: (friviligt)


KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE FÖR MÖRÖNS BYAFÖRENING
Skrivit den, 2018-03-29
TID: Söndag 15 april 2018, kl 17:00
Plats: Mörögården
Övrigt: Vi bjuder på fika!

DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för mötet
3) Val av sekreterare för mötet
4) Val av två rösträknare tillika justeringspersoner
5) Val Kassör, 2 år (2018-2019). Ingen tidigare erfarenhet krävs. Avgående kassör kommer lära upp den nya.
6) Om punkt 5 ej kan lösas, beslut om att upplösa föreningen, där första steget blir att lägga all aktivitet och uthyrning av mörögården i träda under ett år. Därefter på nästkommande årsmöte eventuellt avgörande beslut om upplösning. Från föreningens stadgar;
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ett medlemsmöte samt därpå följande årsmöte. Vid röstning om föreningens upplösande äger inte medlem med mindre än två års medlemskap rösträtt.
6) Intresselista frivilliga krafter, om kassör blivit tillsatt
7) Övriga frågor
8) Avslutning av mötet
___________________
Kommentarer
Om du känner dig sugen på att anta uppdraget som kassör, så maila eller messa mig gärna innan medlemsmötet. (joakim.lee@gmail.com)
Namn: Joakim
, 2018-03-29 00:00:00